loading

Zamestnávanie cudzincov

Výber a vyhľadávanie uchádzačov

Vytvoríme Vám online prezentáciu Vašej spoločnosti v jazyku pre krajinu v ktorej budete mať záujem vyhľadávať svojich budúcich zamestnancov. Nastavíme online inzerciu pre túto krajinu a začneme s propagáciou Vašej spoločnosti. Následne pripravíme shortlist uchádzačov a pozveme ich na pohovor. Vieme realizovať aj hromadné pohovory s uchádzačmi prostredníctvom rôznych aplikácii. (jobfair?, Skype)

Legalizácia uchádzačov

Naša spoločnosť poskytuje služby výhradne len v súlade a rozsahu platnej legislatívy Slovenskej republiky. Po selekcii uchádzačov poskytujeme komplexný servis v súvislosti s vyhľadaním, premiestnením pracovníkov na Slovensko a ich nevyhnutnou legalizáciou, t.j. zabezpečenie získania všetkých nevyhnutných povolení na výkon prace na území Slovenskej republiky, a to najmä ale nielen tieto činnosti:

• Zabezpečíme zastúpenie zamestnancov aj zamestnávateľov pri úkonoch potrebných s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)
• Zabezpečíme zastúpenie zamestnancov aj zamestnávateľov pri úkonoch potrebných s Cudzineckou políciou a Inšpektorátom práce
• Poskytneme služby súvisiace so získaním potrebných pracovných povolení, ako aj povolení na pobyt
• Prekladateľské služby ako aj služby notárov, právnikov, špecialistov na riadenie ľudských zdrojov
• Potrebné lekárske vyšetrenia

Doprava

Zabezpečíme organizáciu služieb súvisiacich s premiestnením pracovníkov na miesto výkonu práce

Ubytovanie

Zabezpečíme dopravu a premiestnenie vybraných zamestnancov priamo do ubytovacích zariadení v okolí ich budúceho pracoviska. Zabezpečenie ubytovania je nevyhnutnou podmienkou pre získanie príslušných povolení.

Podporné služby

Zabezpečením pracovníkov pre Vaše potreby naša spolupráca nekončí. Vzniká tu priestor ďalší rozvoj spolupráce v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Služby koordinátora

Zabezpečíme služby koordinátora priamo vo Vašej prevádzke, ktorý koordinuje zamestnancov z tretích krajín a zabezpečuje tlmočenie ak je potrebné. Môže sa nastaviť dlhodobá podpora koordinátora, ale aj flexibilne, podľa potrieb danej prevádzky.

Hľadáte zamestnancov?

Odošlite nám dopyt.

Mám záujem o zamestnancov