loading

Pracovné právo
 

V oblasti pracovného práva pre Vás zabezpečíme:

• analýza pracovného prostredia z pohľadu všeobecne záväzných predpisov pracovného práva,
• právne poradenstvo v oblasti pracovného práva ad hoc (okamžité konzultácie aktuálne vzniknutých situácií),
• komplexná príprava interných pracovnoprávnych dokumentov a interných smerníc,
• nastavenie pracovnoprávnych procesov,
• príprava kľúčových pracovnoprávnych dokumentov skončenia pracovného pomeru, pracovné zmluvy atd.),
• zastupovanie zamestnávateľov pred orgánmi kontroly a dozoru (inšpektorát práce atd.),
• zastupovanie zamestnávateľov pred súdmi,
• poradenstvo v oblasti sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia.

Hľadáte zamestnancov?

Odošlite nám dopyt.

Mám záujem o zamestnancov